0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaces bañándose no río Miño