0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Grupo de amigos na actual estrada do Xulgado de Paz