0 Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Casa da Penela, en Vilacoba