0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Casa de Manolo Bértolo

0 Alxén Década dos 80 Décadas Tódalas parroquias

Casa de Concha, en Alxén