0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Comisión de Festas de Salvaterra 1960