0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Comisión de Festas de Salvaterra 1960

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Comisión de Festas de Alxén