0 Cabreira Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Procesión de San Roque en Cabreira

0 Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Cruceiro da parroquia de Vilacoba

0 Alxén Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Procesión da Virxe das Dores en Alxén