0 Década dos 50 Décadas Oleiros Tódalas parroquias

Cruzando o río Miño dende Teáns

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Xentes de Salvaterra cruzando na barca