0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Día da árbore organizado pola SCD Condado

0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Día da árbore organizado pola SCD Condado en Salvaterra

0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Día da árbore en Salvaterra organizado pola SCD Condado