0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Veciño de Vilacoba reparando coches

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba 2

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Xente emigrada en Bos aires