0 Década dos 60 Décadas

Excursión do coro á Virxe da Rocha

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Excursión do coro ao aeroporto de Peinador

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Excursión á Toxa de veciños de Alxén