0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Xardíns e Fonte en Salvaterra

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaces ao lado da fonte de Salvaterra

0 Alxén Década dos 80 Décadas Tódalas parroquias

Casa de Concha, en Alxén