0 Década dos 2000 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Grupo de gaitas subindo ás murallas para o Festival da Poesía

0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Gaiteiros entrando na Praza das Murallas, no Festival da Poesía