0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

María do Tarendo ao lado dunha meda de Herba

0 Década dos 80 Décadas Soutolobre Tódalas parroquias

Medas de herba en Soutolobre