0 Década dos 10 Salvaterra Tódalas parroquias

Iglesia de Salvaterra

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Procesión diante da Igrexa de Alxén