0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Interior do recinto amurallado en Salvaterra