0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaza diante dunha moreira