0 Década dos 50 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Nenas con Dona Adelaida Miranda na escola de Fiolledo

0 Década dos 40 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapazas na ribeira do Miño