0 Década dos 70 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Veciño con meducos de palla

0 Alxén Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Nevarada en Alxén