0 Década dos 60 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Procesión do Carme con Pepe Barreiro en Fiolledo