0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaza na piragua de Prudencio

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaza diante dunha moreira