0 Década dos 60 Décadas Salvaterra

Rapazas no campo

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapazas nas murallas de Salvaterra

0 Década dos 40 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapazas na ribeira do Miño

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapazas de Salvaterra nunha moto

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapazas de Salvaterra

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Rapazas de Alxén