0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Cruzando en barca no río Miño