0 Década dos 70 Décadas Pesqueiras Tódalas parroquias

Romaría no Monte Castelo, en Pesqueiras

0 Alxén Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Romaría en San Cibrán 1975