0 Década dos 40 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

As murallas dende a rúa Suso Vaamonde