0 Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba nos anos 70

0 Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba anos 70

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba 2