0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Embarcación feita pola SCD Condado