0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

María do Tarendo ao lado dunha meda de Herba