0 Década dos 50 Décadas Oleiros Tódalas parroquias

Homes na beira do miño en Teáns

0 Década dos 30 Décadas Oleiros Tódalas parroquias

Familia de Alonso Fontan en Teáns 2