0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Festa da Rocha no 1962

0 Alxén Década dos 80 Décadas Tódalas parroquias

Servicio Militar en Tui