0 Década dos 60 Décadas

Excursión do coro á Virxe da Rocha