0 Década dos 50 Décadas Fornelos Lourido

Estrada Fornelos – Lourido

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaza na piragua de Prudencio

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Autoridades na praza das murallas

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Procesión nas Festas do Cristo de Salvaterra, ao fondo o Casino

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Casa de Manolo Bértolo

0 Década dos 50 Décadas Leirado Tódalas parroquias

Autoridades en Leirado

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Autoridades na Finca Candeira

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Inauguración da Casa Médica de Salvaterra

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

D. Antonio e José Ojea

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Embarcadoiro de Salvaterra