Médico do momento D. Angel Gonzalez.

imaxe cedida por: BNG