0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Antigo paso a nivel en Salvaterra

0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Nevarada nas murallas de Salvaterra

0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Con José Ojea

0 Década dos 80 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaces bañándose no río Miño

0 Alxén Década dos 80 Décadas Tódalas parroquias

Servicio Militar en Tui

0 Alxén Década dos 80 Décadas Tódalas parroquias

Casa de Concha, en Alxén