0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Comisión de Festas de Alxén

0 Alxén Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Comunión en Alxén

0 Alxén Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Procesión da Virxe das Dores en Alxén

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Procesión diante da Igrexa de Alxén

0 Alxén Década dos 80 Décadas Tódalas parroquias

Casa de Concha, en Alxén

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Brindando nas festas de Alxén