Comisión de Festas de Alxén, ano 1950 aproximadamente.

imaxe cedida por: Sonia