0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Inauguración da Casa Médica de Salvaterra