0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Nas festas do Cristo de Salvaterra

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Comisión de Festas de Alxén

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Brindando nas festas de Alxén