0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Comunión en Alxén

0 Década dos 80 Décadas Meder Tódalas parroquias

Veciños de Meder en San Nomedio

0 Década dos 60 Décadas Meder Tódalas parroquias

Na Festa da Luz de Meder

0 Década dos 40 Décadas Meder Tódalas parroquias

Antonio Alonso Fontán de mozo na Festa da Luz

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Veciños de Meder na Festa da Luz

0 Década dos 70 Décadas Meder Tódalas parroquias

Familia de Antonio Alonso Fontán

0 Corzáns Década dos 40 Décadas Tódalas parroquias

Pepe, coñecido como medio mundo, facendo augardente

0 Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Cruceiro da parroquia de Vilacoba