0 Cabreira Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Procesión en Cabreira

0 Cabreira Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Procesión de San Roque en Cabreira

0 Cabreira Década dos 70 Décadas

Procesión de San Roque en Cabreira

0 Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba nos anos 70

0 Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba anos 70

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba 2

0 Década dos 40 Décadas Tódalas parroquias Uma

Procesión na parroquia de Uma

0 Década dos 10 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Procesión do Carme en Fiolledo no ano 1917

0 Década dos 10 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Procesión do Carme en Fiolledo

0 Década dos 60 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Procesión do Carme con Pepe Barreiro en Fiolledo