0 Década dos 60 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Procesión do Carme en Fiolledo

0 Década dos 20 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Procesión do Cristo dentro do recinto amurallado

0 Década dos 50 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Procesión nas Festas do Cristo de Salvaterra, ao fondo o Casino

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Procesión en Salvaterra

0 Alxén Década dos 70 Décadas Tódalas parroquias

Procesión da Virxe das Dores en Alxén

0 Alxén Década dos 50 Décadas Tódalas parroquias

Procesión diante da Igrexa de Alxén