0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Excursión do coro ao aeroporto de Peinador

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

O río Miño cos seus campos

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

O río Miño dende Monção con veciños cultivando as terras

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Veciño de Cortes, en Monçao, vestindo unha caroza

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Veciños de Salvaterra

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaces de Salvaterra diante da Farmacia Teijeiro

0 Década dos 60 Décadas Oleiros Tódalas parroquias

Na igrexa de Oleiros

0 Década dos 60 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Procesión do Carme con Pepe Barreiro en Fiolledo

0 Década dos 60 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

De paseo no carro

0 Década dos 60 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Nenos con D. Abel