0 Década dos 60 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Veciños de Fiolledo

0 Década dos 60 Décadas Fiolledo Tódalas parroquias

Procesión do Carme en Fiolledo

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Grupo de amigos na actual estrada do Xulgado de Paz

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Xardíns e Fonte en Salvaterra

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Interior do recinto amurallado en Salvaterra

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Vistas ao río Miño sen Ponte Internacional

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapaces ao lado da fonte de Salvaterra

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra

Rapazas no campo

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Rapazas nas murallas de Salvaterra

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Carlos Estévez Moreno e amigos