0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Inauguración do Torreiro de Alxén

0 Alxén Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias

Comunión en Alxén

0 Década dos 60 Décadas Meder Tódalas parroquias

Na Festa da Luz de Meder

0 Década dos 60 Décadas Salvaterra Tódalas parroquias

Veciños de Meder na Festa da Luz

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Veciño de Vilacoba reparando coches

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba 2

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Procesión de San Xoán en Vilacoba

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

María do Tarendo ao lado dunha meda de Herba

0 Década dos 60 Décadas Tódalas parroquias Vilacoba

Loba morta en Vilacoba

0 Década dos 60 Décadas

Excursión do coro á Virxe da Rocha