Don Fernando (Cura de Salvaterra) e o D José Ojea de Alcalde. O da dereita é D Antonio que sería despois alcalde, no 1976

imaxe cedida por: BNG