Ao longo do fin de semana que estivo aberta a exposición Memoria de Salvaterra, do 20 ao 22 de novembro de 2015, pasaron 1.000 persoas para ver medio centenar de fotografías ordenadas por décadas, onde se podían ver as dezaesete parroquias de Salvaterra, ademais das fotografías, podían verse obxectos do antigo cine Coliseo, documentos de xornais antigos, onde saían publicidade de empresas da zona e novas sobre festividades ou temas locais.