Serrería Chan da Ponte
Sito Bertolo
Familia Soto, pai de Alfonso do rata
Manolo Pazos
Carmelo, Mestre
Alcalde de Salvaterra
Nelo Serralleiro(Restaurante Retiro)
Pai do Perfecto, municipal
Céspedes, vello
Manuel gonzález(Familia Nelo)
Médico en Ponteareas(Fillo Alcalde)

imaxe cedida por: Antón