Escola do Alto do Galo nunha casa particular. Non había colexio e no mesmo lugar vivían os metres. Só se identifica a Arturo González fillo de Tito d’nelo.

imaxe cedida por: Estrella Souto Ortuzar