Recordo do santísimo Cristo da Victoria en Salvaterra 27-6-54